En rekke regler gjør seg gjeldende for å kunne kjøre fritidsbåt i Norge. Er man født i 1980 eller senere er det påbudt å ta et båtførerbevis. Båtførerbeviset er nødvendig dersom man har tenkt å seile båter med en lengde på mer enn 8 meter eller har mer enn 25 hestekrefter. Ønsker man å seile båter med en lengde på mer enn 15 meter, er det ikke lenger tilstrekkelig med et vanlig båtførerbevis. Båter på over 15 meter i lengden og en bruttotonnasje på opp til 50 tonn, krever som minimum et kystkippersertifikat.

Holder man seg under kravene for hvor og når man skal ha et båtførerbevis og fortsatt seiler fritidsbåter, gjelder følgende; Man skal være fylt 16 år for å få båtførerbeviset;

Fritidsbåter som har mer enn 10 hk eller..

Som er lengre enn 8 meter eller..

Som kan oppnå en større fart enn 10 knop.

Båtførerbeviset gjelder i norske farvann, og dersom man ønsker å seile båter i utenlandske farvann skal man ta et ICC.

Cron Job Starts